Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, tôi cung cấp thông báo này giải thích các thông lệ trực tuyến của tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.

Google Adsense và Cookie DoubleClick DART

Google, với tư cách là nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo trên trang web này. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép phục vụ quảng cáo cho khách truy cập dựa trên lượt truy cập của họ vào trang web này cũng như các trang web khác trên internet.

Để chọn không tham gia cookie DART, bạn có thể truy cập chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và nội dung của Google tại url sau http://www.google.com.vn/privacy_ads.html. Theo dõi người dùng thông qua các cơ chế cookie DART phải tuân theo chính sách bảo mật của Google .

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web này để đo lường hiệu quả quảng cáo và các lý do khác sẽ được cung cấp trong chính sách bảo mật của riêng họ. MythicalDanes.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này mà các nhà quảng cáo bên thứ ba có thể sử dụng.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi truy cập MythicalDanes.com, địa chỉ IP được sử dụng để truy cập trang web sẽ được ghi lại cùng với ngày và giờ truy cập. Thông tin này được sử dụng hoàn toàn để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, bất kỳ địa chỉ IP được ghi nào không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Tôi đã bao gồm các liên kết trên trang web này để bạn sử dụng và tham khảo. Tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật trên các trang web này. Bạn nên lưu ý rằng chính sách bảo mật của các trang web này có thể khác với chính tôi.

Thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này

Nội dung của tuyên bố này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định của tôi.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào tại: http://mythicaldanes.com/lien-he/.